Fiziosport

MĂSURĂTORI ANTROPOMETRICE

Putem vorbi despre măsurătorile antropometrice că fiind domeniul de interes al kinantropometriei și sunt folosite în toată lumea pentru a direcționa politică de sănătate, educație sau cultură, cu scopul de a obține ameliorarea sau vindecarea afecțiunilor, sunt totodată importante în vederea creșterii capacității de efort sau a calității vieții.

Somatometria sau antropometria somatică este compusă din tehnici de evaluare a caracteristicilor corporale, iar reperele folosite în cadrul măsurătorilor sunt reprezentate de anumite puncte anatomice ale corpului omenesc, numite repere antropometrice. Pentru efectuarea măsurătorilor, este nevoie de instrumente simple, așa cum sunt taliometrul, bandă metrică, goniometrul clasic sau special, caliper-ul sau cântarul, iar tehnicile de măsurare pot fi desfășurate atât în laborator cât și pe teren, ele fiind simple, rapide și reproductibile. Există și sisteme complexe de măsurare, foarte avansate tehnologic, care cresc precizia și rapiditatea cu care se obțin valorile măsurate, așa cum sunt ecografia tridimensională, spectroscopia moleculară în infraroșu sau fotogramă stroboscopică.

​Fiziosport va oferă posibilitatea de a efectua diferite tipuri de măsurători antropometrice, printre care se numără:

  • determinarea dimensiunilor longitudinale: înălțimea, bustul, lungimea capului, a gâtului, a membrelor superioare și inferioare
  • determinarea dimensiunilor masei somatice: greutatea corporală și măsurarea plicilor cutanate
  • aprecierea compoziției corporale, prin caliperometrie
  • determinarea suprafeței corporale
  • determinarea tipului constituțional
  • măsurarea și evaluarea mobilității articulare
  • calcularea coeficientului global funcțional de mobilitate
  • măsurarea și evaluarea tonusului muscular
  • evaluarea capacității aerobe de efort
  • evaluarea capacității anaerobe de efort