Fiziosport

Antrenament funcțional

Totul în jurul nostru este mișcare. Practic, mișcarea înseamnă viață. Suntem înconjurați de modele ale mișcării, modele care se desfășoară natural, armonios și care trebuiesc susținute de acțiunile noastre.

Printr-o interacțiune continuă cu mediul înconjurător și pentru a fi adecvat activităților sale complexe, corpul omenesc și-a dezvoltat ceea ce numim, în termeni moderni, aparatul locomotor, acest dispozitiv de postura și mișcare. Datorită perfecționării continue a locomoției, dar și a sistemelor nervoase somatic și vegetativ, activitatea motorie statică și dinamică a devenit din ce în ce mai complexă, oferindu-i omului un tip evoluat de postură și locomoție, denumit “bipedie” și posibilitatea de a folosi membrele inferioare pentru a sta sau pentru mișcare. Locomoția este atât de importantă pentru ființă umană, încât influențează într-un mod hotărâtor dezvoltarea vorbirii, gândirii și tuturor celorlalte activități nervoase superioare.

O caracteristică a mișcării umane este că are loc în 3 planuri, urmând, așa cum aminteam la început anumite pattern-uri sau modele, dintre care o însemnătate crescută o are rotația, în caz contrar am împrumuta aspectul mecanic, rigid, pe care îl are un robot “grațios”. Totodată, mișcarea nu are loc izolat, ci se desfășoară urmând principiul tensegrității, principiu aparținându-i lui R. Buckminster Fuller. Astfel, corpul uman trebuie văzut că un întreg și din perspectiva mișcării, toate structurile înfluențându-se reciproc. Direcționarea atenției spre lucrul izolat și delimitarea structurilor anatomice nu ar avea decât scop didactic.

Modelele optime de mișcare pot fi oricând perturbate, fie că vorbim de activități profesionale, stări emoționale sau chiar activități sportive. Cele mai multe din ele contribuie la modificarea acestor pattern-uri și crează dezechilibre structurale, poziții particulare și eventual durere. Aici, la Fiziosport, îți propunem un tip de mișcare particular, antrenamentul funcțional, care ține cont de principiile mai sus menționate și este adaptat, din punct de vedere biomecanic, caracteristicilor ființei umane. Antrenamentul funcțional conține elemente de Facilitări Neuromusculare Proprioceptive și Tensegrity, este particularizat fiecărui client și reprezintă soluția noastră în lupta cu sedentarismul, dogmele referitoare la mișcare și alterarea calității vieții.